Jeg er på laget ditt!

Det er ditt rom og du setter agendaen når vi jobber sammen. Uansett - jeg er på laget ditt. Vi vil ikke alltid være enige, jeg vil utfordre deg, men du bestemmer hva vi skal ha fokus på.

Som mentor ønsker jeg å gå veien sammen med deg som er spiller, trener, leder eller du har andre roller i norsk fotball eller på andre arenaer.  Enten det handler om det som skjer på banen, eller utenfor banen.

Som personlig trener kan jeg ha et eget fokus på akkurat deg i en periode der du trenger litt ekstra støtte, veiledning og oppmuntringer.  

Som inspirator kan jeg ha foredrag eller input på annen måte - som kan være med å løfte hverdagen din og den klubben, laget eller bedriften du er en del av.

I KFUM har jeg lært mye om å ta vare på og utvikle det hele mennesket med ånd, sjel og kropp.  Jeg ønsker å ha fokus på det hele mennesket når jeg skal samarbeide med deg.

I Spissboka mi har hovedtanken vært at det handler om fokus på: Hode-Hjertet-Beina.   Boka har flere spørsmål til reflekson og  kan hjelpe deg til bl.a. å definere: Hvor er problemet?  Hva skal jeg trene på?  Hvordan skal jeg tenke?

Jeg er veldig opptatt av at yttersiden av deg - som folk ser - og innersiden av deg - som folk ikke ser - henger mest mulig sammen.   Det er det vi kaller å leve integrert. Jeg har erfart at det er slitsomt når det er for stor forskjell på mitt ytre som folk ser og vet om -  og på det som er på innersiden. Jeg tror det går an å øve seg på å leve mest mulig integrert for at vi skal ha det bedre med oss selv og prestere bedre på de arenaene som betyr mye for oss. Det ønsker jeg å bidra til.