Årets Trenerildsjel og Årets Petter Dass prisvinner 2015

Flott opplevelse å vinne Petter Dass prisen 2015

20,november ble jeg tildelt Årets Trenerildsjelpris på Cupfnaleseminaret for ca.700 trenere i salen.   http://fotballtreneren.no/nyheter/eivind-arnevag-karet-til-arets-trenerildsjel

3.desember ble KFUM-Kameratene ved meg tildelt Årets Petter Dass pris for ca. 700 mennesker i Oslo Domkirke.   http://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9339240

Det har vært moro og det har vært stort!  Det er med takknemlighet og en god blanding av stolthet og ydmykhet jeg har fått tatt i mot prisene på vegne av mange andre enn meg selv og et stort felleskap i Kåffa.

Prisene er en bekreftelse på at klubben har gjort mange gode valg, og at jeg etter 34 år som ansatt på heltid i Kåffa har fått være med på en utvikling som har gitt gode resultater for mange på det sporstlige, sosiale og åndelige plan.   Dette ønsker jeg å gi videre i egen klubb og i fotball-Norge.