Inspirasjon til klubbutvikling trenger vi hele tiden

Fra konferanse i Narvik

Klubbutvikling har tatt mange gode steg de siste årene og vi ser hvor viktig klubbenes arbeid er i lokalsamfunnet og for spillere, ledere, trenere og foreldre som er involvert. Vi trenger hverandre for å løfte klubbhverdagen, styrke klubbfølelsen og jobbe med god kulturbygging. Der vil jeg gjerne bruke min erfaring fra Kåffa gjennom 36 år.  Samtidig må hver klubb finne sin identitet, sitt trivselnivå.  En utfordring er alltid å få med mange nok som jobber mot de samme målene.

NFF sentralt og med alle sine kretser vil være en naturlig samarbeidspartner også videre for min del.  Jeg har vært i de fleste kretser med foredrag og input der temaet "Klubben som sjef"  har vært dominerende.

Klubbutvikling og kvalitet i barnefotballen er andre tema jeg er opptatt av og mye bra har skjedd med dette via Kvalitetsklubbkonseptet til NFF.

NFF sitt spissprosjekt ledet jeg i 3 år fra 2013-2015.  Mange gode erfaringer med egne samlinger for spisser med både teori og praksis.  Kampanalyse for spissene som var med var en del av arbeidet og de satte veldig pris på denne spesifikke tilbakemeldingen.  Erfaringene fra dette ønsker jeg å dele med flere kretser/klubber slik at flere unge spisser får glede av kunnskapen og erfaringene vi nå har skaffet oss.