Å ta vare på seg selv i jobben og som menneske

Seminaret er individuelt rettet og handler om din egen livskvalitet.  Du får et eget kurshefte der vi skal gjøre helt enkle øvelser der du får tid til å reflektre over din hverdag og din egen situasjon.  

Samtidig er det bra for en klubb, et lag, en menighet eller annen organisasjon å gjøre dette sammen.  Det er med på å åpne opp arbeidsmiljøet og kan være en hjelp til å gi større forståelse for at vi er ulike som mennesker.

Ring meg gjerne for en uforpliktende prat om sted og pris og egne tilpasninger.

Eivind Arnevåg:  40240761

Mail: ea@fotballmentor.com